Activiteiten

Toolboxpresentaties

Natuurlijk richt de arbovoorlichter zich ook op de werknemers. Zo ontwikkelt hij toolboxpresentaties en organiseert hij toolboxmeetings op project- en bedrijfslocaties. Signaleren de arbovoorlichters onveilige werksituaties, dan spreken zij betrokkenen daar constructief op aan. Last but not least beantwoorden de arbovoorlichters vragen van werkgevers en werknemers over arbo en veiligheid en werken zij mee aan brancheprojecten op het gebied van loopbaanontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.

SF BIKUDAK