Ondersteuning sociale partners

Informatie, organisatie, afstemming en beheer

SF BIKUDAK stimuleert en subsidieert het verbeteren van overleggen tussen werknemers en werkgevers. Bijvoorbeeld overleggen over het opstellen en afsluiten van sociale plannen en overleg in geval van een reorganisatie. Verder zorgt SF BIKUDAK voor voorlichting en algemene informatie over zijn activiteiten en doelstellingen.

SF BIKUDAK maakt zich sterk voor een duidelijke uitleg en toepassing van de bepalingen van de CAO BIKUDAK en het voorkomen van geschillen hierover. Ook regelt SF BIKUDAK overleggen tussen sociale partners voor alle werkgevers, werknemers en onderaannemers in de bedrijfstak.

SF BIKUDAK