Aanspraken werknemers

Aanvullingsregeling zieke werklozen

De eindejaarsuitkeringen zijn bedoeld voor (oud-)werknemers, zowel uitvoerend als UTA-personeel, die een WAO- (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering) of een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) hebben. Om voor een IVA-eindejaarsuitkering in aanmerking te komen moeten werknemers zich aanmelden via FNV Bouwen & Wonen of CNV Vakmensen. Deze uitkering is bedoeld voor mensen die door ziekte of handicap niet meer kunnen werken en daarom volledig arbeidsongeschikt zijn verklaard. De uitkeringen vinden jaarlijks plaats in de maand december.

Aanvullingsregeling vierdaagse werkweek

Vanaf 10 jaar voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd bestaat de mogelijkheid voor werknemers om met behoud van voltijd salaris 4 dagen per week te gaan werken. De regeling verschilt voor medewerkers die tussen de 10 en 5 jaar en die binnen 5 jaar voor hun AOW-gerechtigde leeftijd zitten. Daarnaast is het van belang of de werknemer al dan niet 5 jaar binnen de sector werkzaam is.

SF BIKUDAK