Inkomsten uit subsidie

Europees Sociaal Fonds

SF BIKUDAK voert projecten uit. Het doel van deze projecten is dat de dakmedewerker gezond zijn AOW-leeftijd haalt. Dat noemen we duurzame inzetbaarheid. Deze projecten worden voor een deel betaald door het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU)

Naast projecten die Europees worden betaald, zijn er ook projecten over duurzame inzetbaarheid die nationaal worden betaald. Momenteel zijn dit de MDIEU-projecten. Ook hier is het belangrijkste doel om de dakmedewerker gezond zijn AOW-leeftijd te laten behalen. In deze regeling bestaat ook de mogelijkheid om dakdekkers, die toch de eindstreep  niet halen, vanaf drie jaar voor hun AOW-datum te laten stoppen met werken.

Cofinanciering

Bij alle projecten met subsidie zorgt de sector voor cofinanciering. De sector betaalt 50% van de kosten voor projecten over duurzame inzetbaarheid zelf. Bij de regeling die eerder uittreden mogelijk maakt (Zwaarwerkregeling) betaalt de sector 75% van de kosten.

Actuele subsidieprojecten

De tweede fase van de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden loopt van augustus 2023 tot en met juli 2025. De nieuwe onderwerpen voor deze fase zijn exoskeletten, werkstress en gevaarlijke stoffen. Verder onderzoekt SF BIKUDAK of een ESF-subsidieregeling die opleiding voor kwetsbare groepen stimuleert, kan worden ingezet in onze sector. Voor het einde van 2023 is bekend of SF BIKUDAK in aanmerking komt voor deze regeling

SF BIKUDAK