Inkomsten uit bijdragen

Elk jaar stelt het bestuur van SF BIKUDAK vast welke bijdrage werkgevers en werknemers het volgende jaar aan het fonds moeten betalen. Werkgevers houden een deel van het loon van dakmedewerkers in. Zij betalen dat aan SF BIKUDAK.

Heeft de werkgever een onderaannemer die niet onder de cao BIKUDAK of een andere cao valt? Dan betaalt de werkgever ook een bijdrage voor de onderaannemer aan SF BIKUDAK.

Zo dragen werkgevers bij aan de professionele ontwikkeling van hun werknemers en onderaannemers, aan meer aandacht voor veiligheid op het dak en aan betere arbeidsomstandigheden in de sector.

SF BIKUDAK