Onderzoek

Onderzoek arbeidsmarkt

SF BIKUDAK vraagt externe bureaus om onderzoek te doen naar verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld naar de leeftijd van de werknemers, hoe lang werknemers in de sector blijven en de positie van zelfstandigen zonder personeel op het platte dak. Een punt van aandacht de afgelopen jaren was ook een schommeling in de uitstroom door arbeidsongeschiktheid.

 

Onderzoek arbeidsomstandigheden

Niet iedereen houdt zich altijd aan de regels. Dat geldt ook voor de regels in de Arbocatalogus Platte Daken. Daarom laat SF BIKUDAK onderzoeken of werknemers de juiste hulpmiddelen krijgen. Ook onderzoekt SF BIKUDAK of de cultuur binnen de ploeg invloed heeft op het gebruik van hulpmiddelen. Daarnaast laat het fonds onderzoeken of de werknemers op het dak zelf de noodzaak inzien van veilig en gezond werken.

Samen met TNO doet SF BIKUDAK onderzoek naar een exoskelet. Dat kan misschien helpen om in bepaalde situaties het werken op het dak lichter te maken.

Actuele onderzoeken

Een belangrijk onderwerp in het huidige onderzoeksprogramma is de deelname aan de Zwaarwerkregeling. SF BIKUDAK onderzoekt waarom er minder gebruik van de regeling wordt gemaakt dan verwacht. Ook doet SF BIKUDAK onderzoek naar de huisvesting van arbeidsmigranten.

SF BIKUDAK