Home

Welkom op de website van het Sociaal Fonds BIKUDAK

Een jury, bestaand uit Carin Benders, coördinerend Inspecteur/projectleider bij de Nederlandse Arbeidsinspectie en de vroegere arbovoorlichters Ad Verhoeven en Paul Aalders, heeft de nominaties
SF BIKUDAK